De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

“Vaderlandse geschiedenis – jazeker is die term achterhaald!”

[Uit een interview met Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse geschiedenis te Leiden] Hoe is het eigenlijk gesteld met de basiskennis van studenten Geschiedenis? “Er is helaas sprake van een kleine achteruitgang, maar het probleem is vooral dat het tegenwoordig niet meer zo duidelijk is wàt die basiskennis precies zou moeten zijn; we zijn onzeker over wenselijkheid en inhoud van de canon. Algemene kennis is namelijk niet meer een vanzelfsprekendheid, omdat dit per jaar verschilt, afhankelijk van wat het examenonderwerp dat jaar was, het ene jaar de Tweede Wereldoorlog en het andere jaar de industriële revolutie in Groot-Brittannië. Hier aan de universiteit proberen wij vooral een academisch denkniveau bij te brengen. Het is de bedoeling dat studenten leren nadenken over het verleden. Het gaat daarbij niet meer om het kennen van feitjes, maar het is wel lastig om een goed onderbouwd oordeel te hebben als je het onderwerp niet in de tijd kunt plaatsen.” (...)

Forum. Nieuwsbrief faculteit der Letteren Leiden