De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Stel de historische canon verplicht

[...] Het is natuurlijk de bedoeling dat met de verplichte canon de kennis van de geschiedenis van Nederland en het historisch besef van de leerlingen worden versterkt. Met beide is het droevig gesteld, daar is iedereen het over eens. Maar over het verplicht stellen van de canon lopen de meningen sterkt uiteen. [...] Eén van de eerste pleitbezorgers voor canons in het geschiedenis- en literatuuronderwijs was collega Michael Zeeman, metterwoon in de gemeente Rome gevestigd, maar - als de enige echte Nederlandse kosmopoliet - in alle uithoeken van de wereld actief als spreker en schrijver. Wel de laatste die je kunt verdenken van een 'neonationalistische politieke agenda'. Zeeman constateerde zes jaar geleden (in de Volkskrant van 19 april 2002) 'dat het ontbreken van een leidende gedachte volslagen versplinterd onderwijs heeft opgeleverd. Wij leveren studenten af die her en der ingelicht zijn over uiteenlopende, vaak kleinschalige onderwerpen. Leuke onderwerpen, vooral. In hun kennis ontbreekt iedere samenhangende gedachte, iedere poging tot ordening, ieder spoor van ernstige zinverlening aan die kennis.' Dat is de grote crisis van het Nederlandse onderwijs, het gevolg van wat Zeeman aan de kaak stelt als het gebrek aan innerlijke overtuiging onder docenten. Een verplichte historische canon is dan ook beslist geen overbodige luxe.

De Volkskrant