De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Plaatsen van herinnering, of waarom de canon op straat ligt

(...) Ook kan het geen kwaad te spreken over een canon van de Vaderlandse geschiedenis. Het getuigt slechts van intellectuele luiheid een dergelijke discussie uit de weg te gaan. Maar ook hier is het onze eigen verantwoordelijkheid ervoor te kiezen deze geschiedenis te verbinden met de geschiedenis van Europa en de rest van de wereld. De Nederlandse geschiedenis is nu eenmaal een onderdeel van de wereldgeschiedenis, waarin mensen, goederen, ideeën en diensten altijd internationaal zijn uitgewisseld. Indien, met andere woorden, de Nederlandse geschiedenis in het kader van een canon wordt verbonden met de geschiedenis van de rest van de wereld, is er geen gevaar dat Vaderlandse geschiedenis het ontstaan van een nieuw soort nationalisme zal bevorderen. Zo moeilijk is dat overigens niet. De Nederlandse geschiedenis is immers ook de geschiedenis van migranten, buitenlandse geleerden met nieuwe, buitenlandse ideeën, handelscompagnieën, slavernij, kolonialisme en Europese eenwording. Zolang de buitenlandse invloed op en bijdrage aan de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse invloed op de geschiedenis van andere delen van de wereld maar naar behoren wordt belicht, kan het niet anders of het door sommigen gevreesde nationalisme wordt buiten de deur gehouden.