De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

'Kamer vindt museum een prachtig woord'. Minister Van der Hoeven omarmt historisch museum

Het kabinet wil een museum voor de Nederlandse geschiedenis. Maar pas nadat de Tweede Kamer daar uitdrukkelijk om gevraagd had. [Minister van der Hoeven:] "Waar het om gaat is dat Kamer en kabinet elkaar vinden in de essentie: het bevorderen van historisch besef, kennis van Nederland als land, door middel van moderne, voor jongeren aantrekkelijke technieken." [...] "Ik vind het helemaal niet belangrijk of de Raad voor Cultuur dit steunt of niet. De Onderwijsraad zal er ook wel iets van vinden. Prima dat ze een mening hebben, maar voor mij tellen vooral de aanbevelingen van de canoncommissie, die ik half oktober verwacht." [...] "Ik hoop het museum in een volgende kabinetsperiode te kunnen openen, als ik weer minister mag worden."