De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Huis van de Geschiedenis / Red ons historisch besef

Kennis van onze wortels is van vitaal belang voor de samenleving. Daarom moet hier, net als in Duitsland, een nationaal historisch museum komen. Een volk zonder geschiedenis bestaat niet. Elk volk, ook het Nederlandse volk, heeft dus een geschiedenis. Maar, als dat zo is: Waarom doen we daar in ons land dan zo besmuikt –en in het beste geval zo nonchalant – over? In het onderwijs is geschiedenis als vak steeds verder in de marge gedrongen. Ook op radio en tv is er slechts sporadisch aandacht voor. Een nationaal historisch museum dat onze geschiedenis in samenhang toont, is er ook al niet. Als we hier geen verandering in brengen zal het historisch besef in onze moderne samenleving steeds verder achter de horizon verdwijnen.[...]

Trouw (De Verdieping)