De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Historische 'lijstjes' mateloos populair

Het concept van een historische canon blijkt een groot succes. Sinds de presentatie van de nationale geschiedeniscanon zijn tientallen initiatieven genomen voor een regionale, lokale of thematische canon. Uit een inventarisatie door het Nederlands Dagblad blijkt dat in de meeste provincies een project van start is gegaan voor de vorming van een officiële canon. Overijssel was in 2006 de eerste die een canon presenteerde: vijftig vensters op de geschiedenis van de provincie, beginnend bij de oprichting van een altaarsteen in de Muur van Hadrianus rond het jaar 222. In mei volgt de Groninger canon. Ook in Friesland, Zeeland, Limburg en Flevoland wordt aan een officiële canon van de provincie gewerkt. Erfgoedinstellingen in Utrecht en Noord-Holland werken aan een aantal regionale canons binnen de provincie, omdat ze de provincie niet als culturele eenheid beschouwen. In de overige provincies wordt over een canon nagedacht en is de kans op een provinciale variant groot. [...]

Nederlands Dagblad