De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Historische Canon?

Veel mensen zeggen, wie lafhartige aanslagen op onschuldige burgers goedpraat, hoort in een beschaafde samenleving geen recht van spreken te hebben. Maar mensen die enige kennis hebben van onze vaderlandse geschiedenis zullen zich nu toch achter de oren krabben. Want zij realiseren zich dat er vroeger ook in Nederland veel aanslagen zijn gepleegd waarbij onschuldige burgers zijn omgekomen die niettemin vergoeilijkt of verheerlijkt zijn. Dat begon al in de tachtigjarige oorlog. Toen nam Willem van Oranje de wapens op tegen de de Spaanse koning, die destijds ook onze koning was. Hij werd daarbij gesteund door een omvangrijke volksbeweging. Bij de beeldenstorm in 1566 werden niet alleen katholieke afgodsbeelden verwoest maar ook veel onschuldige burgers omgebracht. Katholieke historici beschouwden de Beeldenstorm daarom als een vorm van straatterreur. […] De aanvankelijke protestantse overheersing heeft langzaam plaats gemaakt voor een gelijkberechtiging van katholieken in Nederland. In dat proces kregen de katholieken het recht op hun eigen geschiedenis. Daardoor was het mogelijk dat dezelfde mensen die in het protestantse onderwijs als nationale helden werden afgeschilderd, in het katholieke onderwijs werden genegeerd of, erger, als terroristen werden beschouwd. Zo werden op katholieke scholen in de geschiedenisles de 'martelaren van Gorcum' herdacht als slachtoffers van een terroristisch netwerk. Maar op de protestantse scholen werden die terroristen "Watergeuzen" genoemd die op 1 April 1572 Den Briel veroverden op de Spanjaarden. "Op 1 april verloor Alva zijn bril" grapte de protestantse schoolmeester in de geschiedenisles. Op de katholieke scholen hield men niet van zulke grappen. […] Helaas is de aanleiding van de oproepen tot herstel van een historische canon gelegen in een nieuwe tegenstelling die de geesten verdeeld houdt. Met nieuwe terroristen de door anderen als nieuwe martelaren gezien worden.

Contrast