De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Geschiedenismuseum / Ziedaar het wonder! De politiek is om

[...] Geschiedenis kan veel. Ze kan iets duidelijk maken over het verleden, over het heden. Ze kan je soms trots maken op het verleden. Maar ze kan je moeilijk trots maken op het heden als het heden daartoe zelf geen reden geeft. Het heden moet daar op zijn eigen houtje iets aan doen, bijvoorbeeld in de politiek, en het is een veeg teken als de politiek die verantwoordelijkheid op het bordje van een ander schuift. Ze weet er blijkbaar zelf geen raad meer mee. Verhagen en Marijnissen wekken mijn argwaan met een zoveelste pleidooi voor een Huis van de Geschiedenis, teneinde bij te dragen aan 'actief burgerschap' en 'verbondenheid tussen de culturen hier aanwezig'. Zo'n huis mag best, want leve de geschiedenis. Maar bespaar ons de politieke motivaties voor zo'n instituut. Ze tonen niet alleen gebrek aan inzicht in geschiedenis, maar ook gebrek aan overtuiging van de politiek in eigen kunnen.

Trouw (De Verdieping)