De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Geef ruimte bij geschiedenisles

Geschiedenis moet meer wordt benaderd vanuit de actualiteit. Om het historisch besef te vergroten moet de hedendaagse wereld hét vertrekpunt zijn. Geschiedenis is immers vooral een bestaansverhelderend vak, de antiquarische kant is voor de echte liefhebber, wat de meeste leerlingen nu eenmaal niet zijn. Sterker nog, een zwaar accent op historische onderwerpen zonder herkenbaar raakvlak met het heden drijft leerlingen van het vak weg. Dat is desastreus voor het historisch besef. Kortom, we moeten niet de actualiteit her en der ter sprake brengen ten dienste van de geschiedenis, maar andersom. In de discussie over geschiedenisles ontbreekt de leerling zelf. Het streven om het aanbod landelijk te regelen, gaat voorbij aan de behoeften van leerling. Wanneer zij worden uitgedaagd, zijn leerlingen uitstekend in staat hun eigen leerbehoeften onder woorden te brengen. Daar moeten geschiedenisdocenten meer mee doen. Geef leerlingen gelegenheid mee te bepalen wat ze willen leren en laat hen daar verantwoordelijkheid voor nemen. Alleen zo raken ze meer betrokken. [...] Het gaat toch niet in de eerste plaats om historische kennis? Die vervluchtigt snel, het gaat om historisch besef en oog voor eigen en andermans culturele identiteit. Dat besef groeit vanzelf wanneer leerlingen met aansprekende en betekenisvolle leerstof bezig zijn.

BN De Stem