De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Friese canon ongeschikt voor onderwijs

Als in Nederland het geschiedenisonderwijs gegeven gaat worden aan de hand van een historische canon, hoe moet dat dat in Fryslân met zijn eigen cultuur en geschiedenis? Dat vroeg de Feriening foar Frysk Underwiis zich af en zij kwam tot de conclusie dat het onderwijs in Fryslân naast de Nederlandse ook een Friese canon zou moeten behandelen. Historicus Kerst Huisman stelde een canon van het Friese verleden samen en de Feriening stuurde een verzoek aan het provinciaal bestuur om bij de minister van Onderwijs te bevorderen dat in Fryslân ook de Friese canon zou worden voorgeschreven. (...) Door deze aanpak krijgt net als de Nederlandse ook de Friese canon een boodschap mee. Heel duidelijk blijkt dat bij Huismans behandeling van de negentiende eeuw. ,,Tijd van burgers en stoommachines’’ heet de tijd tussen 1800 en 1900 in de Nederlandse canon. ,,Tiid fan ferfal’’ typeert Huisman deze periode. In de jaren rond 1800 was Nederland een centralistische eenheidsstaat geworden. Fryslân was zijn zelfstandigheid voorgoed kwijt en met verstrekkende gevolgen. ,,De ekonomyske, mentale, politike en kulturele gefolgen fan dy sintralisaasje wiene grut’’. (...) Over dergelijke opvattingen zijn misschien interessante academische discussies te voeren. Maar de boodschap die deze canon uitdraagt is niet geschikt voor het onderwijs. Al was het alleen al om het vermeende slachtofferschap van de Friezen in de negentiende eeuw. Onderwijs en opvoeding leren problemen analyseren en oplossen, en praten geen slachtofferschap aan. Binnen een Feriening met een pedagogisch doel zou dat toch duidelijk moeten zijn.

Friesch Dagblad