De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Duits moet (2)

Wat het binnenland betreft, is inmiddels het inzicht doorgebroken dat het idee van de bloeiende duizend bloemen niet helemaal probleemloos is. Nieuwkomers krijgen een vlag en zingen het Wilhelmus, en woensdag is de commissie begonnen die zich onder leiding van de mediaevist Frits van Oostrom moet buigen over een historische canon - wat moet je minimaal weten van de Nederlandse geschiedenis. Onomstreden is die canon niet, immers strijdig met de duizend bloemen. Noem het Leitkultur en half weldenkend Nederland staat op zijn achterste benen. Gewoon goed onderwijs geven, zeggen de tegenstanders, en niet zeuren over zoiets raars en on-Nederlands als een canon. Maar als de penibele positie van het Frans en het Duits één ding bewijst, dan is het juist dat er geen begin van overeenstemming meer bestaat over wat nu eigenlijk goed onderwijs is. [...] Zo kun je dat brede vakkenpakket van het studiehuis ook zien: als de weigering van onderwijskundigen, ministerie en politiek om nu eens uit te spreken wat het overdragen waard is, en wat niet.