De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Dossier Vaderlandse Geschiedenis

Ribbens: 'Wat mij vooral ergert is dat Bank en de Rooy zonder noemenswaardige toelichting geschiedenis beperken tot het vaderlandse kader waarover zij ook nog heel pregnant zeggen dat iedereen die moet kennen. Dat is nogal een stellige uitspraak. Ik vind het prima.dat beide heren een conceptkader formuleren maar ze hadden dat in overleg moeten doen.' [...] 'Ervan uitgaande dat geschiedenis een samenbindend element moet bevatten, moet je de discussie over een canon in de groep gooien.' [...] 'Geschiedenis is een verhaal over menselijke ervaringen. Om een overzichtelijk verhaal te kunnen vertellen, moet je keuzes maken anders is er te veel geschiedenis, zijn er te veel verhalen.' […] 'Immigratie is een eeuwenoud fenomeen in Nederland. Onze verre voorvaderen, de Bataven kwamen waarschijnlijk vanuit Germania. De Oernederlander is een buitenlander! Als dat in de geschiedenis meer wordt belicht, dan krijg je wellicht minder paniekerige reacties op de vraag wie Nederlanders nu eigenlijk zijn. Immigratie is hier meer regel dan uitzondering geweest.'

...

De directeur van het Moluks Historisch Museum Wim Manuhutu vindt dat het Molukse verhaal in de Nederlandse geschiedenis moet worden opgenomen 'om meer recht te doen aan het verleden en als tegen-, gif voor het provincialisme dat de laatste jaren in Nederland opgeld doet.' [...] Manuhutu constateert een minimale kennis bij Nederlanders over wat hen bindt met de 'koloniale' migranten, de Indische Nederlanders, de Antillianen, de Surinamers en de Molukkers. 'Bij het wisselen der generaties is die kennis telkens kleiner geworden.' [...] De geschiedenis Van de Molukkers is van betekenis voor de Nederlandse samenleving, aldus Manuhutu. 'Je kunt het Molukse voorbeeld gebruiken om de Nederlandse verdeel en heerspoliciek in Azië te illustreren. Óm te laten zien hoe.dê .Nederlanders religieuze en etnische minderheden gebruikten om een grote - meerderheid onder de duim te houden en hoe politieke eri economische belangen daarbij op elkaar inspeelden. De kennis dat religieuze beleving niet los is te denken van sociale en economische ontwikkelingen, komt goed van pas in de actuele discussie over religie en samenleving.'

...

De directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) Glenn Willemsen vindt de canon van Bank en De Rooy 'geen goed want eurocentrisch stuk. Ze hebben de geschiedenis verdeeld in tijdvakken, en die hele indeling in tijdvakken gaat uit van Europa als centrum van de wereld. Alsof er buiten Europa niets zou zijn. Voorts vind ik dat er in de canon expliciete aandacht voor de slavernij ontbreekt.' [Uit een SLO-onderzoek] 'blijkt dat er wel degelijk aandacht is voor de transatlantische mensenhandel, een hele vooruitgang met vroeger, maar we zijn er nog lang niet als je let op de manier waarop dat gebeurt. De benadering is te afstandelijk, de emotie ontbreekt. Zo van o ja slavernij hadden we ook nog.'

Contrast