De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De 'ware' aard van Nederland

De door de Gouden Eeuw gebiologeerde geschiedenis van Nederland is een vaderlandse geschiedenis met nationalistische trekjes. In een Europa dat een periode van postnationalisme tegemoet lijkt te gaan, konden dit soort waarden wel eens dezelfde smadelijke bijsmaak krijgen als halverwege de twintigste eeuw gebeurde met onze trots op een koloniaal verleden. De Nederlandse geschiedenis zal meer en meer een Europese worden, met een nieuwe ruimte voor al die tijdvakken waarin Nederland geen nationale staat was, of waar onze 'ware aard' niet gelegen was in schijnbaar unieke eigenschappen, maar in de eigenschappen die ons land deelde en nog altijd deelt met de rest van de mensheid en Europa in het bijzonder.

Het Financieele Dagblad