De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De toekomst van het canonieke geschiedenisonderwijs

Krijgen we na het Nieuwe Leren, het Alternatieve Spellen en het Realistisch Rekenen nu de Canonieke Geschiedenis? ‘Historici wijzen canon af’, las ik – en uit het bericht begreep ik dat 23 vaklui, onder wie maar liefst acht hoogleraren en diverse ‘docenten didactiek van de geschiedenis’, want dat schijnt ook te bestaan, de in 2006 gepresenteerde Canon van Nederland onevenwichtig, ongeschikt en zelfs schadelijk vinden voor het basisonderwijs. Daar stáát Frits van Oostrom met z’n goeie gedrag. Iedereen leek twee jaar geleden in z’n sas met zijn vijftig ‘vensters’, en hij was tenslotte ook nog voorzitter van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Zelfs de minister van Onderwijs (die toen Maria van der Hoeven heette, en die op school behalve Darwin eigenlijk ook God wilde laten onderwijzen) was heel tevreden. En haar opvolger zou, nog geestdriftiger, het parlement voorstellen om de canon te laten opnemen in de verplichte kerndoelen –en dan komt er plotseling zo'n brandbrief. Wat nu? [Klik hierboven op de link 'NRC-next' voor de hele column...]

NRC-next