De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De bètacanon is af: wat iedereen zou moeten weten

[...] Wat is nu werkelijk bèta aan deze lijst en aan de manier waarop de onderwerpen zijn beschreven? Want natuurlijk bestaan er raakvlakken met de Canon van Nederland, entoen.nu, waarop wij destijds reageerden, omdat de natuurwetenschappen onderbelicht waren gebleven. Zo vindt u in de Nederlandse canon de Beemster en bij ons de dijk. En uiteraard Huijgens, tot wiens opname in de nationale canon wij vorig jaar hebben opgeroepen. We constateren trouwens met plezier dat dat gebeurd is in de definitieve versie, zij het dat wij ons realiseren dat deze wijziging – één van de vijftig onderwerpen – slechts een 2 procent correctie bedraagt en daarmee ruim binnen de foutmarge van de geschiedschrijving valt. [...]

De Volkskrant