De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Canon moet kennis van burger opvijzelen

Willem van Oranje komt er zeker in, Vincent van Gogh ook. Het korfbal (en dat we daar in Nederland naar verluidt allemaal zo gek op zijn) is een twijfelgeval. Een speciale commissie heeft vanaf vandaag een jaar de tijd om de officiële Canon van Nederland samen te stellen. In die canon komt te staan wat iedere welopgevoede Nederlander behoort te weten over de vaderlandse geschiedenis, cultuur en samenleving.

De Volkskrant