De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Canon belangrijke impuls voor historisch besef

Het is zonder meer toe te juichen dat de overheid zich bekommert om het historisch en cultureel besef van zijn inwoners. Tegelijk moet gezegd worden dat en van overheidswege vastgestelde lijst van belangwekkende gebeurtenissen en personen uit den boze is. Het begrip canon heeft immers ook die betekenis. Het is aan de scholen, en dus uiteindelijk aan de ouders, om de kerndoelen zelf nader in te vullen. Dat doet recht aan de veelkleurigheid van de Nederlandse samenleving zoals die ooit is gegroeid en zoals die nog, nu met veel nieuwe Nederlanders, groeit. Want het is, zoals de gereformeerde minister Donner (justitie), ooit zei: integratie is het vermogen beter om te gaan met verschillen. [...] Dat de commissie-Van Oostrom het debat over de Nederlandse canon in alle openheid én interactief wil voeren, is een goed voorteken. Met het ontwikkelen van een Nederlandse canon krijgt het debat over historisch besef en de identiteit van ons land een belangrijke impuls. Dat op zichzelf is al winst.

Nederlands Dagblad