De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Canon als speerpunt

[Over Basisschool De Zevensprong in Almere] Ondanks het drukke programma wil de school binnenkort ook aandacht geven aan de canon van Nederland. De school heeft voor groep zes tot en met acht de wandkaart besteld met de vijftig vensters en de bijbehorende dvd’s met lesmateriaal. Gubbels: “In onze methode voor wereldoriëntatie, die we enkele jaren geleden hebben aangeschaft, is geschiedenis een beetje het stiefkindje. Bovendien is de chronologie van de verschillende historische gebeurtenissen niet erg duidelijk. Ik vind dat de canon een heel goed beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis en kan dus een goede aanvulling zijn op ons materiaal. Bovendien fungeert de wandkaart van de canon als een soort verbeterde tijdsbalk. Als kinderen er vaak naar kijken, leren ze hoe dingen met elkaar samenhangen. Ik wil overigens ook de canon van Flevoland aanschaffen, ik vind het namelijk belangrijk dat leerlingen begrip hebben van hun eigen woonomgeving.” Worden de canons ook gebruikt voor activiteiten buiten de school? Gubbels: “Dat weten we nog niet, dat heeft te maken hoe we het verder gaan invullen. Ik wil de leerkrachten niet overbelasten. We gaan volgend jaar starten met een actieteam dat de invoering van de canon als speerpunt zal nemen. het actieteam zal waarschijnlijk een soort handleiding maken over hoe je de canon het beste binnen je onderwijs kunt gebruiken. Je moet er als school wel een bepaalde structuur aan koppelen, anders verdwijnt het weer.”

Katern Bulletin Cultuur & School