De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Balkenende wil culturele canon in het onderwijs

Minister-president Balkenende steunt het voorstel van de Onderwijsraad voor de invoering van een culturele canon op school. Over de inhoud ervan zou een brede discussie gevoerd moeten worden. […] Hij omarmt het idee van een culturele canon. 'Niet om te indoctrineren, maar om te informeren. Om jonge mensen te helpen inzien waar we, waar ze, vandaan komen,' aldus de premier. Hij ziet het liefst een brede discussie op gang komen over de inhoud van de canon. Daarnaast zou het onderwijs ook meer aandacht moeten besteden aan burgerschap, bijvoorbeeld door kennis en begrip van de democratische rechtsstaat bij te brengen. Ten slotte zouden jongeren aangespoord moeten worden om zich te bezinnen op waarden en nonnen. 'De inhoud daarvan wordt dan opengelaten. Geen canon van staatsdeugden of zoiets.' Balkenende denkt meer aan Socratische gesprekken voeren, vooronderstellingen onderzoeken en daarover debatteren in de klas.

Staatscourant