De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

1984-2001

Zoals er ooit sprake was van ' de genade van de late geboorte' , zou je die kleuters van nu vol mededogen bejegenen vanwege ' de pech van de late geboorte'. Laten we hopen dat Frits van Oostrom ' het' aanstonds voor ze op z'n historische canon zet, inclusief de vreugdedansjes te Tiel, de daarop volgende theekransjes bij de toenmalige minister van integratie-zaken en de nare columns en akelige filmpjes die daar weer uit voortvloeiden. Er is, jongens en meisjes, een tijd geweest waarin we normaal deden tegen islamieten, waarin het ons geen zier kon schelen tot welke god zij zich biddend richtten of wat zij buitenshuis op hun hoofd deden.