Canon ter discussie

Actueel

KNHG-Discussiemiddag, vrijdagmiddag 16 februari 2007, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag.

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap organiseert op 16 februari 2007 een discussiemiddag over de canon waaraan mensen van verschillende disciplines deelnemen. Vijf deskundigen uit de wereld van de neerlandistiek, de geschiedenis en de aardrijkskunde, die elk sterk betrokken zijn bij wetenschap en onderwijs, houden een korte inleiding, waarna er gelegenheid is tot discussie. De middag zal zowel gaan over het (praktisch) nut en nadeel van de canon voor het onderwijs als ook over de (theoretische) legitimatie, reikwijdte en bedoeling van dit raamwerk.

Zie verder www.knhg.nl/actueel.html