Canon in Beeld & Geluid

Actueel

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft aan de hand van de 14 hoofdlijnen van de Canon archiefmateriaal verzameld.

Het materiaal dat is verzameld door Beeld en Geluid op de website sluit aan op de vele vensters uit de canon. Door de komst van de radio, film en tv in de de twintigste eeuw zijn de beelden uit het verleden van vóór 1900 verbreed en geïntensiveerd.
De eerste televisie-uitzending, de introductie van de Euro of de Beeldenstorm; bij veel vensters vindt u passende beeldfragmenten die de geschiedenis tot leven brengen.

De fragmenten laten zien wat de voorgaande generaties hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld: het ontstaan van Nederland, de geografische ontwikkeling van Nederland, Nederland als zee- en handelsmacht. Ook de moderne geschiedenis komt aan bod met thema's als de opkomst van de media en Europa.