Anno's Tijdspel

Actueel

Anno's TijdspelAnno heeft een lesondersteunend 'Tijdspel' ontwikkeld waarmee de kennis van leerlingen van de chronologie en de grote lijnen en thema's van de geschiedenis spelenderwijs vergroot kan worden. Door het spelen van het spel, waarin de tien tijdvakken en de vijftig canonvensters een belangrijke rol spelen, krijgen leerlingen inzicht in de samenhang van thema's en tijdlijnen, waardoor zij ontwikkelingen beter in de tijd kunnen plaatsen.

In het spel verbinden leerlingen chronologie en thema's met elkaar door kaarten op de juiste volgorde te leggen. Het spel bestaat uit basiskaarten (tijdvakken, jaartallen en periodes) en uitbreidingskaarten (themakaarten, canonkaarten, kenmerkende begrippen geschiedenis VMBO). Leerkrachten kunnen het spel op verschillende manieren inzetten; bijvoorbeeld als toetsmethode, als introductie van de les, of als afsluiting van een hoofdstuk.

Aan de hand van de uitbreidingskaarten differentiëren docenten op niveau. Het spel is dus inzetbaar vanaf de brugklas tot de examenklas en het is bruikbaar voor alle leerwegen binnen het VMBO. Het spel kan naar eigen inzicht in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van HAVO en VWO ingezet worden.

Het spel is visueel aantrekkelijk voor leerlingen, er zitten competitie-elementen in en klassen kunnen het uitbreiden door bijvoorbeeld zelf kaarten te ontwerpen over hun eigen familiegeschiedenis. [Het spel is inmiddels niet meer in de handel, redactie].