Michiel de Ruyter - Vensterles

60 minuten Michiel de Ruyter Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen dat de zeventiende eeuw een tijd was van grote zeeslagen en zeehelden.
 • weten de leerlingen waarom er oorlog uitbrak op zee tussen Nederland en Engeland.
 • weten de leerlingen dat Michiel de Ruyter de grootste zeeheld van zijn tijd is en dat hij zijn grootste succes had bij Chatham.
 • weten de leerlingen dat Michiel de Ruyter een betere manier van oorlogvoeren op zee introduceerde en dat 'De Zeven Provinciën' zijn vlaggenschip was.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • Kleurpotloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad Michiel de Ruyter

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat
Illustrator: Fred Marschall

Informatieblokjes

Werkblad

 • Standbeeld Michiel de Ruyter Vlissingen
 • Het verbranden van de Engelse vloot voor Chatham, door Peter van de Velde. (Wikimedia)
 • Foto model van Michiels vlaggenschip De Zeven Provinciën (Wikimedia)