Max Havelaar - Vensterles

60 minuten Max Havelaar Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wanneer en door wie het boek Max Havelaar geschreven is.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen waarom Multatuli Max Havelaar schreef en kunnen uw leerlingen in eigen woorden iets vertellen over de situatie in de kolonie Nederlands-Indië.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen wat Multatuli met zijn boek bereikt heeft.
 • Aan het einde van de les zijn de kinderen bekend met het Max Havelaar keurmerk

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad.

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Wim Euverman

Informatieblokjes

 • Foto Multatuli geportretteerd als Sjaalman (Löwenstamm)
 • Omslag 'Max Havelaar', Uitgeverij Pandora
 • Foto waterbuffel (Wikimedia)
 • Foto pagina uit het manuscript van Max Havelaar (Wikimedia)
 • Foto eerste pagina van de eerste druk van Max Havelaar (Wikimedia)
 • Omslag van de eerste druk van Max Havelaar (Wikimedia)
 • Max Havelaar Keurmerk

Werkblad
Iris Boter