Kinderarbeid

100 minuten (twee lessen) Het Kinderwetje van Van Houten Groep 7 en 8

Leerdoelen

  • De leerling kan enkele feiten noemen over kinderarbeid in Engeland in de negentiende eeuw.
  • De leerling kan debatteren over kinderarbeid.
  • De leerling kan een beargumenteerd standpunt innemen over kinderarbeid.
  • De leerling kan enkele feiten noemen over kinderarbeid in onze tijd.

Benodigde voorkennis

Enige kennis van de Industriële Revolutie

Randvoorwaarden

Leerlingen hebben in tweetallen een computer met internet nodig.

Lesactiviteiten

Activiteit 1: verkenning van het onderwerp
De docent verkent met de leerlingen het onderwerp kinderarbeid, bijvoorbeeld aan de hand van foto's. Zie ook de achtergrondinformatie. Gebruik deze vragen in het gesprek:

  • Thuis help je vast wel eens mee. Wat voor klusjes doe jij thuis wel eens?
  • Thuis meehelpen is wel werken maar het is geen kinderarbeid. Wat is kinderarbeid wel volgens jou?
  • Kinderarbeid komt nog steeds voor. Hoe komt dat volgens jou?

Activiteit 2: informatie zoeken over kinderarbeid (werkblad 1)
In tweetallen gaan leerlingen met behulp van een werkblad op zoek naar informatie over kinderarbeid.

Activiteit 3: discussie over kinderarbeid
De docent voert met de leerlingen een gesprek over de stelling: 'Kinderarbeid moet worden afgeschaft'. Leerlingen maken in de discussie gebruik van de informatie uit de bronnen.

Bijlagen

  • Werkblad Kinderarbeid in de 19e eeuw
  • Bronnen over kinderarbeid in de 19e eeuw
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de les: 32_PO_Kinderarbeid_SLO.pdf