Indonesië - Vensterles

60 minuten Indonesië Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Indonesië een kolonie van Nederland was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat de Japanners Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 bezetten én wat Jappenkampen waren.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Soekarno in augustus 1945 namens het Indonesische volk de onafhankelijkheid uitriep.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat in 1949 de soevereiniteitsoverdracht getekend werd.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • Kleurpotloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad.

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van Indonesië, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over Indonesië.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over Indonesië.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Camila Fialkowski

Informatieblokjes