De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Indonesië - Vensterles

Groep 5-8

Indonesië

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Indonesië een kolonie van Nederland was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat de Japanners Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 bezetten én wat Jappenkampen waren.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Soekarno in augustus 1945 namens het Indonesische volk de onafhankelijkheid uitriep.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat in 1949 de soevereiniteitsoverdracht getekend werd.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van Indonesië, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over Indonesië.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over Indonesië.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • Camila Fialkowski

Informatieblokjes

Werkblad

 • n.v.t.