Hunebedden - Vensterles

60 minuten Hunebedden Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen hoe oud hunebedden ongeveer zijn.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat hunebedden zijn en door wie ze gemaakt zijn.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat de Hunebedbouwers tot de eerste boeren van Nederland behoorden en hoe ze leefden.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden uitleggen hoe we denken dat de hunebedden gemaakt zijn.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat: J.H. Isings (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht / Noordhoff BV)

Informatieblokjes

 • Foto trechterbeker (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
 • Kaart - Hunebedden in Drenthe (Met toestemming overgenomen uit: De Bosatlas van de geschiedeniscanon. Noordhoff Uitgevers, Groningen)
 • Foto Hunebed D27 (ANP/Koen Suyk)
 • Foto Stonehenge (Wikimedia)

Werkblad: Iris Boter