De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De VOC - Vensterles

Groep 5-8

La Compagnie des Indes orientales

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Kunnen de leerlingen de periode van de VOC plaatsen op de tijdbalk.
 • Weten de leerlingen op welke manier Nederland ontzettend rijk is geworden aan de handel in goederen uit Azië.
 • Kunnen de leerlingen vertellen over het leven aan boord van een VOC-schip.
 • Hebben de leerlingen een beeld van hoe Nederland zich gedroeg in Indië.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad De VOC

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Vormgever: Robert Damen

Informatieblokjes

Werkblad

Iris Boter