De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Over de Canon van Overijssel

Overijssel

De IJsselacademie heeft in 2009 het initiatief genomen om in navolging van de Canon van Nederland een canonproject in Overijssel te lanceren. De bedoeling van canonvanoverijssel.nl was om via lokale canons te komen tot een breedgedragen provinciale canon. Alle canons zijn gepubliceerd via deze website. Ze bieden inwoners en digitale bezoekers van Overijssel een stevig houvast bij een (nadere) cultuurhistorische verkenning van de eigen omgeving.

Van lokaal tot provinciaal

Jarenlang hebben honderden vrijwilligers van historische verenigingen en andere belangstellenden gewerkt aan het samenstellen, schrijven en illustreren van een cultuurhistorische canon voor hun stad of dorp. Op basis van deze lokale canons is op 27 februari 2013 de integrale Canon van Overijssel gepresenteerd. 

Canon in de klas

De Canon van Nederland maakt tegenwoordig deel uit van de leerstof in het onderwijs. Op deze website krijgt de nationale canon in Overijssel een lokale inkleuring: voor de provinciale en lokale canons zijn educatieve versies beschikbaar met toegankelijke teksten, aansprekende opdrachten en tien canonclips. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld nagaan wat de invloed van de Tachtigjarige Oorlog in hun woonomgeving was. Op die manier brengt www.canonvanoverijssel.nl de geschiedenis dichterbij de belevingswereld van de kinderen.

Sponsoring

Provincie Overijssel is de hoofdsponsor van dit project. Verder is er financiële ondersteuning van de gemeenten in Overijssel, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, de Rabobank, COGAS Cultuurfonds en Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle.