Floris V - Vensterles

Floris de Vijfde Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Floris V was, wanneer hij leefde en over welke gebieden hij als graaf de baas was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen door wie en waarom Floris V vermoord werd.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat een ridder is en hoe je er een werd.
 • Aan het einde van de les kunnen leerlingen in eigen woorden uitleggen hoe de eerste kastelen ontstonden en hoe je een kasteel kon aanvallen en verdedigen.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

Werkblad