Erasmus over oorlog

60 minuten Erasmus Groep 7 en 8

Leerdoelen

 • De leerling kan enkele ideeën van Erasmus over oorlogvoeren noemen.
 • De leerling kan discussiëren over het waarom van oorlog en ruzie.

Lesactiviteiten

Activiteit 1: uitwisseling over ruzie en oorlog
Voer een klassengesprek over ruzie, bijvoorbeeld aan de hand van deze vragen:

 • Maak jij wel eens ruzie? Waarom (niet)?
 • Wat vind je vervelend aan ruzie? Is ruzie soms ook nuttig?
 • Wat hebben ruzie en oorlog volgens jou met elkaar te maken?
 • Leg het verband met het onderwerp van de les: de ideeën van Erasmus over oorlog voeren.

Activiteit 2: introduceer de persoon Erasmus
Gebruik de achtergrondinformatie om kort iets te vertellen over leven en werk van Erasmus.

Activiteit 3: uitwisseling van echte en onechte redenen om oorlog te voeren
Erasmus noemt echte en onechte redenen om oorlog te voeren. Voer een gesprek over wat smoezen zijn. Gebruik deze vragen:

 • Wat zijn smoezen?
 • Wie heeft wel eens een smoes gebruikt? Wat heb je gezegd?
 • Waarom gebruik je wel eens een smoes? Geef de leerlingen vervolgens een paar voorbeelden van de 'smoezen' die Erasmus noemt voor het voeren van oorlog. Zie ook de achtergrondinformatie.

Activiteit 4: klassikale discussie over oorlogvoering
Voer met de klas een onderwijsleergesprek over oorlogvoeren aan de hand van de volgende vragen:

 • Wanneer mag je volgens jou oorlog voeren of vechten?
 • Moet je je, als je oorlog voert, aan bepaalde regels houden? Welke?
 • Wat bedoelt Erasmus met zijn uitspraak: 'Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen'? Zie ook het volledige gedicht in de achtergrondinformatie.

Bijlagen

Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 07_PO_Erasmus_oorlog_SLO.pdf