Landgoederen in het buitengebied van Leusden

Willem Hendrik de Beaufort en zijn nazaten.

Leusden heeft een gevarieerd landschap. Bossen en heidevelden op de flank van de Utrechtse Heuvelrug. Boerderijen en weilanden omzoomd door houtwallen in de Gelderse Vallei.

Den Treek
Willem Hendrik de Beaufort kocht in 1807 de buitenplaats Den Treek met de erbij behorende boerderijen Den Treek en Wellom. Binnen 20 jaar verwierf hij nog een aantal boerderijen en percelen land met de gebruiksrechten in de Marke van Leusden. Tot aan de opheffing hiervan in 1888 bezat elke boerderij een aandeel afhankelijk van het aantal paarden dat op de hoeve voor het werk aanwezig was.
Omdat de familie de Beaufort veel hoeves met gebruiksrechten bezat, erfde de kleinzoon van Willem Hendrik in 1888 een aanzienlijke hoeveelheid grond. Tijdens de landbouwcrisis aan het eind van de 19de eeuw werd het familiebezit nog groter doordat veel boeren hun bezit verkochten. Het nieuw verworven gebied bestond voor meer dan 90% uit heidevelden. Om dit rendabel te maken werd de oorspronkelijke heide beplant met naaldhout. In de volksmond stond de familie dan ook bekend als "heidevreters". Het naaldhout vond grote aftrek in de opkomende mijnbouw. Om de bossen te beheren en versnippering ervan tegen te gaan werd in 1919 Het Landgoed Den Treek N.V. opgericht.

Henschoten
Arnoud Jan de Beaufort, een zoon van stamvader Willem Hendrik, was gehuwd met Anna Aleida Stoop. Door dit huwelijk kwam Henschoten, een buurtschap in het westen van Woudenberg, in het bezit van de familie de Beaufort. Om het bos rendabel te kunnen exploiteren moest een uiteenvallen onder verschillende erfgenamen voorkomen worden. Hiertoe werd in het begin van de 20ste eeuw "De Woudenbergse Bosch- en Landexplotatie Maatschappij Landgoed Henschoten" opgericht.

Vanaf 1919 werkt Landgoed Henschoten nauw samen met Landgoed Den Treek. Beide landgoederen grensden aan elkaar, hadden dezelfde doelstelling en waren in het bezit van de familie de Beaufort. Deze samenwerking leidde uiteindelijk tot de oprichting van Landgoed Den Treek-Henschoten B.V.

Landgoed en Stichting De Boom
Arnoud Jan de Beaufort, Burgemeester van Leusden en van Stoutenburg, zoon van de eerdergenoemde Arnoud Jan en Anna Aleida, liet in 1879 Huize de Boom bouwen op de noordzijde van de Luntersebeek aan de weg van Leusden naar Woudenberg. Het huis werd genoemd naar boerderij de Boom die aan de zuidzijde van deze weg lag. Tussen 1880 en 1910 kocht Arnoud Jan een twaalftal boerderijen langs de Arnhemseweg en de Leusbroekerweg.

Door zijn huwelijk met M. J. A. J. C. barones van Hardenbroek kwam het landgoed de Heiligenberg met de daarbij behorende boerderijen in bezit van de familie de Beaufort. Juffrouw Annie heeft het familiebezit ondergebracht in Stichting de Boom om versnippering tegen te gaan. De Stichting streeft naar een duurzaam economisch beheer van haar goederen. Er is geen plaats meer voor intensieve veeteelt. In de geest van de initiatiefneemster van de Stichting wordt aan sociaal-culturele organisaties en aan individuele personen financiele steun verleend, met name binnen de gemeenten Leusden en Woudenberg. Zie hiervoor het venster Juffrouw Annie.
De twintig pachtboerderijen en de woningen van het landgoed zijn herkenbaar aan de (Beaufort) blauwe luiken met meestal een witte spiegel.