Colofon

Canon van Nieuwegein

Wat is een canon?
Als u het woord zo leest legt u mogelijk de klemtoon het liefst op de laatste lettergreep en denkt u aan een stuk oorlogstuig, het kanón. Het gaat hier ook niet om een fototoestel van een bepaald merk. Bij het woord 'canon' leg je de nadruk op de eerste lettergreep, dus cánon. Onder een canon wordt verstaan een richtsnoer voor elementen uit de cultuur en geschiedenis die van belang zijn om door te geven aan volgende generaties. De landelijke canon bijvoorbeeld, bevat vijftig zogeheten 'vensters' op het verleden, waarin verhalen en illustraties worden gepresenteerd als een draad door de Nederlandse geschiedenis. 

Waarom een canon?
De historische en culturele canon van Nederland die door de 'Commissie Van Oostrom'  is ontwikkeld, heeft in Nederland veel losgemaakt en een grote hoeveelheid provinciale, regionale en lokale canons opgeleverd. Er verscheen zelfs een historische canon van de Nederlandse cartoonreeks 'Fokke en Sukke', (gemaakt door J. Reid, B Geleijnse en J.-M. van Tol [RGvT], voorzien van een voorwoord van Prof. dr Frits van Oostrom, voorzitter van de gelijknamige commissie.
In Nieuwegein is op initiatief van toenmalig wethouder B.J. Lubbinge (PvdA) in de periode 2007-2008 een Nieuwegeinse variant gemaakt om Nieuwegeinse geschiedenis op een toegankelijke en overzichtelijke manier te presenteren. Als u als Nieuwegeiner de historische verhalen van uw stad kent, zo is het idee, dan gaat die stad ook meer voor u leven. Locaties, gebouwen, wegen, kanalen, straatnamen krijgen betekenis. Daar wil de canon aan bijdragen.
De canon wil de lange voorgeschiedenis van de gemeente Nieuwegein onder de aandacht te brengen. Er zijn nog altijd mensen die niet weten dat het nu bijna veertig jaar oude Nieuwegein een veel langere voorgeschiedenis heeft. En vaak zijn ze verwonderd als ze plotseling in de oude dorpskernen van Jutphaas en Vreeswijk geconfronteerd worden met monumenten uit een ver verleden. De canon van Nieuwegein slingert als rode draad door de geschiedenis van de gemeente en begint bij de vroegste tekenen van menselijke activiteiten in deze streek. 

Wie heeft de canon gemaakt?
Door vrijwilligers van [MuseumOudheidskamer Vreeswijk en Historische Kring Nieuwegein (HKN) en medewerkers van de gemeente (unit Communicatie en Gemeentearchief), is een dikke twee jaar hard en langdurig gewerkt aan de Nieuwegeinse Canon. Het resultaat mag indrukwekkend worden genoemd vanwege de vele historische informatie die door de deskundigheid en creativiteit van velen bijeen is gebracht. Het eerste deel loopt tot 1 juli 1971, het geboortejaar van Nieuwegein. De onderwerpen uit de periode 1971 tot heden zijn aangedragen door Nieuwegeiners. En vervolgens hebben alle Nieuwegeiners daaruit acht onderwerpen gekozen die daadwerkelijk in de canon zijn opgenomen. Gebruik van de canonteksten voor andere doeleinden, kan alleen na overleg met de beheerder. 

Nieuwe gemeentelijke website
In 2016 wordt een begin gemaakt met een face-lift van de gemeentelijke website waardoor dit belangrijkste digitale kanaal een nieuw gezicht zal krijgen en geschikt zal worden gemaakt voor de toekomst. Wat dit precies gaat betekenen, is nog niet bekend; moet het een toptakensite worden met een homepage met de tien meest gebruikte producten en informatie, zoals momenteel veel andere gemeenten doen? Het college van B&W wil graag dit jaar al verandering zien. Daarop vooruitlopend wordt het technisch en inhoudelijk beheer van de Canon van Nieuwegein verplaatst.

Canon vernieuwd
In het eerste kwartaal van 2016 zijn er veel aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht aan de verschillende bijdragen - de zogenaamde lemma's -, zowel qua (eenduidige) presentatie als ook op inhoudelijk gebied. Bovendien zijn er enkele nieuwe lemmata toegevoegd.