Over deze Canon

Canon van de stad Utrecht

De ontwikkeling van de Canon van de stad Utrecht is een samenwerkingsproject van Vereniging Oud-Utrecht, Het Utrechts Archief, Centraal Museum, Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. De vensters van de Canon van de stad Utrecht zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan de nationale canon, die verplichte stof is in het onderwijs. Daarnaast zijn onderwerpen toegevoegd die specifiek Utrechts zijn, zoals de Dom, Suster Bertken, Vrede van Utrecht en Nijntje.

De vensterteksten van de Canon van de stad Utrecht werden geschreven door:
Yolanda van den Berg, Renger de Bruin, Hans Buiter, Mieke Heurneman, René de Kam, Alied Ottevanger, Ronald Rommes, Bettina van Santen, Peter Sprangers, Casper Staal, Nettie Stoppelenburg, Arja van Veldhuizen, Menno Wiegman

Eindredactie: Fred Vogelzang
Invoer website en beeldbewerking: Jeroen Tirion

Met dank aan: Het Utrechts Archief, het Centraal Museum, Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht en Mercis bv voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal.

De Canon van de stad Utrecht is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van: K.F. Hein Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Fentener van Vlissingenfonds, Carel Nengermanfonds

Utrechtse canons

De Canon van de stad Utrecht is één van de Utrechtse canons. Naast de Canon van de stad Utrecht zijn er nog vier regiocanons en een aantal lokale canons. Speciaal voor het onderwijs heeft Landschap Erfgoed Utrecht de Canon in de Klas ontwikkeld: een selectie uit de onderwerpen van de regiocanons die goed aansluit bij het lesprogramma in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De teksten van de Canon in de Klas zijn geschreven op leerlingenniveau.

Rechten

Het auteursrecht op de teksten op www.utrechtsecanons.nl berust bij de auteurs. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met het onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht. Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Landschap Erfgoed Utrecht heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.