The Canon of the Netherlands has been renewed! Read here what has changed.

De week van M

[...] Ik lees overigens op de site www.canonvannederland.nl van de commissie Van Oostrom, die zich in mijn opdracht buigt over de canon van Nederland, dat een aantal mensen de indruk heeft dat ik weer terug wil naar oude tijden van historische feitjes in het hoofd stampen. Dat moet een misverstand zijn. Ik wil juist toe naar een nieuw evenwicht van feitenkennis en vaardigheden. Wie zijn verleden kent, begrijpt het heden beter. Een mooi voorbeeld: tientallen jaren is de mijngeschiedenis van Limburg verloochend. Nu wordt er gewerkt aan de oprichting van een mijnmuseum in Heerlen. Daarmee eren we niet alleen die vele oud-mijnwerkers, maar wordt ook een stukje verloren geschiedenis hersteld.

www.minocw.nl