The Canon of the Netherlands has been renewed! Read here what has changed.

Canon of referentiekader?

De overheid wil met behulp van een historische canon het denken van Nederlandse leerlingen beïnvloeden. Zij volgt daarin een internationale trend en een verkeerd begrepen advies van de commissie-De Rooy. Jammer, we kunnen leerlingen beter leren zelf na te denken over het verleden. (...)

Didactief