Eerste Wereldoorlog - Vensterles

60 minuten De Eerste Wereldoorlog Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde het einde van de les weten de leerlingen wanneer de Eerste Wereldoorlog plaatsvond en waarom die zo genoemd wordt.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen welke landen er meevochten aan de kant van de 'geallieerden' en welke aan de kant van de 'centralen'.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen aan de hand van de begrippen Loopgraaf, gifgas en 'nieuwe technieken' in eigen woorden uitleggen hoe het er aan toeging aan het front.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen hoe er een eind kwam aan deze oorlog.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
E. de Bruijne voor Agteres, uitgevers voor onderwijsmaterialen

Informatieblokjes

 • Foto van en loopgraaf (Wikimedia)
 • Foto van een vliegtuig (Wikimedia)
 • Foto van soldaten met een gasmasker (foto door Captain Frank Hurley. Collectie Imperial War Museum)
 • Foto van Belgische vluchtelingen
 • Foto van militaire begraafplaats de Lijssenthoek (Erf-goed.be via Flickr)
 • Poster 'I want you for U.S. Army' (Wikimedia)
 • Foto Engelse versie van het Verdrag van Versailles (Wikimedia)

Werkblad
Iris Boter