De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

VOC-webquest

Die Vereinigte Ostindische Kompanie

Leerdoelen

  • De leerlingen komen veel te weten over de VOC, over het leven op een VOC schip en over de verschillende personen op dat schip.
  • De leerlingen zijn bezig met het oefenen van ICT vaardigheden.
  • De leerlingen oefenen taalvaardigheid doordat ze een dagboek moeten schrijven.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Pen en papier, computers met internet en Word.

Beoordeling

Aan de hand van de beoordeling op de webquest kunnen de leerlingen zelf controleren of ze de opdracht goed gemaakt hebben.

Lesactiviteiten

De leerlingen maken de vragen en opdrachten.

Link naar de les

Deze les is te vinden op: http://www.webquests.nl/matrix/wq024/home.htm