De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Een canon om te koesteren

Als elke Nederlander de hoogtepunten uit de nationale historie kent, zal dat winst zijn. Als dat er vervolgens toe leidt dat de aandacht voor de rest van de geschiedenis wegebt, zal er volgens Van Oostrom bijstelling moeten plaatshebben, want versmalling is zeker niet de bedoeling.

Reformatorisch Dagblad