Christiaan Huygens - Vensterles

60 minuten Christiaan Huygens Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • aan het einde van de les kunnen de leerlingen Christiaan Huygens plaatsen op de tijdbalk
 • aan het einde van de les kunnen de leerlingen, aan de hand van het begrip 'de Wetenschappelijke revolutie', in eigen woorden uitleggen waarom Christiaan Huygens zo belangrijk was voor de wetenschap in de zeventiende eeuw.
 • aan het einde van de les kunnen de leerlingen enkele belangrijke ontdekkingen en uitvindingen van Christiaan Huygens noemen.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Kok Korpershoek

Informatieblokjes

 • Portret Christiaan Huygens (Christiaan Huygens door Bernard Vaillant - 1686. Collectie Huygensmuseum Hofwijck)
 • Schets Hofwijck (Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden, ms. HUG 14, f. 5r)
 • Foto van boeken
 • Foto van de slingeruurwerk (Slingeruurwerk van Huygens. Collectie Museum Boerhaave)
 • Foto van Cassini-Huygens
 • Portret van Antoni van Leeuwenhoek (Wikimedia)

Werkblad
Iris Boter