Wetenschap in de Gouden Eeuw

120 minuten Christiaan Huygens Groep 7 en 8

Leerdoelen

 • De leerling kan de betekenis van Christiaan Huygens voor de wetenschap onder woorden brengen en in de tijd plaatsen.
 • De leerling kan enkele ontdekkingen en uitvindingen (slingeruurwerk, maan Titan en ringen van Saturnus) van Christiaan Huygens noemen en beschrijven.

Benodigde voorkennis

 • De leerlingen kunnen de Tijd van Regenten en Vorsten op de tijdbalk plaatsen.
 • De leerlingen zijn bekend met enkele politieke ontwikkelingen in de 17de eeuw (stadhouder, 1648, 1672).
 • De leerlingen zijn bekend met enkele sociaal-economische en culturele aspecten van de Gouden Eeuw (zonder de wetenschappelijke ontwikkelingen).

Randvoorwaarden

 • In les 1 en les 2 wordt een schooltv-beeldbank-clip getoond.
 • Voor les 2 hebben individuele leerlingen een mediatheek/internet nodig om aspecten van de les op te zoeken.

Beoordeling

De verwerkingsopdrachten worden nabesproken. De inhoud van de les komt in een later stadium aan de orde bij een toets over de Tijd van Regenten en Vorsten.

Lesactiviteiten

Les 1
Begint met een leergesprek over de Gouden Eeuw en gaat over in een vertelling over Christiaan Huygens. Vervolgens een informatief blokje over wetenschap in de Gouden Eeuw.

De alternatieve les 2
Volgt op een korte periode dat individuele leerlingen opdrachten uitgewerkt hebben aan de hand van mediatheek-internet. Deze les start ook met een leergesprek over de Gouden Eeuw, gevolgd door rapportages van leerlingen over hun opdrachten. Daarna het verhaal over Christiaan Huygens, onderbroken door nog eens twee rapportages. De les wordt afgesloten met verwerkingsopdrachten.

Bijlagen

 • Lesopzet 1 - met mogelijke verwerkingsopdrachten
 • Lesopzet 2 - met opdrachten voor individuele leerlingen en mogelijke verwerkingsopdrachten
 • Mogelijkheden voor erop uit (museum, planetarium, sterrenwacht)
 • Handleiding voor de leerkracht

Link naar de les

Download de complete les: 21_PO_Huygens_SLO.pdf