De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Beeldenstorm

Stormachtige tijden

De Opstand

Leerdoelen

 • Kennis: De leerlingen kunnen omschrijven wat er in de zestiende eeuw gebeurde in Nederland. Ze weten wat de Beeldenstorm was. De leerlingen weten wat er in hun woonomgeving 'gebeurde' rond het jaar 1566. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen waarom dit project 'Stormachtige tijden' heet.
 • Vaardigheden: De leerlingen maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Ze kunnen alleen tot een goed eindproduct komen als ze samenwerken. De samenwerking en de bereidheid om van elkaar te leren zijn noodzakelijk voor deze manier van werken. De praktische vaardigheden zijn afhankelijk van de opdracht die de leerlingen uitvoeren.
  Groep 1 - De leerlingen ervaren hoe het is om een website te bouwen
  Groep 2 - De leerlingen krijgen meer handigheid in het maken van een PowerPoint en kunnen deze ook presenteren
  Groep 3 - De leerlingen bedenken naar aanleiding van een fragment van Schooltv's Beeldbanksite een dramastuk over de Beeldenstorm. Ze kunnen zich inleven in een persoon uit die tijd
  Groep 4 - Leerlingen maken een korte reportage met een camera tijdens een bezoek aan de Sint Jan in Gouda en de kerk in Boskoop. Ze bereiden een interview voor en maken zelf een opname met een camera op locatie
  Groep 5 - De leerlingen ontwerpen zelf naar aanleiding van bestaande afbeeldingen een portrettengalerij van de belangrijke personen uit die tijd.
 • Houding: De leerlingen worden uitgedaagd om actief te zoeken naar kennis over deze stormachtige periode in de geschiedenis. Ze verwerken deze kennis op een zelfgekozen manier. Na een klassikale inleiding gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. De leraar coacht de leerlingen tijdens het proces.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling


Iedere groep krijgt een cijfer tijdens het presenteren van zijn werk.

Lesactiviteiten

DE OPZET VAN HET PROJECT
De leerlingen maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Zij werken in groepjes aan de onderstaande vijf items/producten. Aan het eind van de lessenserie zijn de volgende producten gemaakt:
1. Drie PowerPoint presentaties
2. Opnames van een interview dat gehouden is in Boskoop en opnames van de Sint Jan in Gouda
3. Portretten van Willem van Oranje, Alva, Philips II en Karel V
4. Een website
5. Een toneelstuk

Aan het eind van de lessenserie presenteert vervolgens iedere groep aan de klas het werk waar hij mee bezig is geweest.
Les 1
In de eerste les houdt de leerkracht een klassikale inleiding. Het thema wordt geïntroduceerd door de leerkracht aan de hand van het filmpje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050127_beeldenstorm01. Daarna wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd door middel van vragen van de leerkracht zoals; wat weet je al over deze periode? Wat zegt de naam Willem van Oranje je? Vervolgens wordt de klas verdeeld in 5 groepen van ongeveer 5 personen. Daarna krijgt iedere groep een teamkaart, waarop de opdracht staat uitgelegd (zie instructie leerlingen). De taken worden binnen de groep verdeeld, zodat iedere leerling weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is. De leerlingen beginnen aan hun opdracht.
Les 2
De groepen vertellen kort aan elkaar waar ze mee bezig zijn. In de tweede en de derde les werken de leerlingen verder aan hun opdracht. Ze gaan zelf op zoek naar informatie via het internet en boeken die aanwezig zijn in de klas.
Les 3 en 4
De leerlingen maken de opdracht klaar om te presenteren aan de rest van de klas. Deze presentatie wordt aan het einde van de les gehouden of in geval van tijdnood de volgende dag.

Bijlagen

Lesuitwerking met werkbladen

Link naar de les

Download de complete les: Lesvanhetjaar2008_POdef.pdf