De Beeldenstorm

300 minuten (5 lessen) De Opstand Groep 7 en 8

Leerdoelen

  • De leerlingen kunnen omschrijven wat er in de zestiende eeuw gebeurde in Nederland en ze weten wat de Beeldenstorm was.
  • De leerlingen weten wat er in hun woonomgeving 'gebeurde' rond het jaar 1566.
  • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen waarom dit project 'Stormachtige tijden' heet.
  • De leerlingen gaan aan de slag met coöperatieve werkvormen. Ze kunnen alleen tot een goed eindproduct komen als ze samenwerken. De praktische vaardigheden zijn afhankelijk van de opdracht die de leerlingen uitvoeren.
  • De leerlingen worden uitgedaagd om actief te zoeken naar kennis over deze stormachtige periode in de geschiedenis.

Beoordeling

Iedere groep krijgt een cijfer tijdens het presenteren van zijn werk.

Lesactiviteiten

De leerlingen maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Zij werken in groepjes aan de onderstaande vijf items/producten. Aan het eind van de lessenserie zijn de volgende producten gemaakt:
1.  Drie PowerPoint presentaties
2. Opnames van een interview dat gehouden is in Boskoop en opnames van de Sint Jan in Gouda
3. Portretten van Willem van Oranje, Alva, Philips II en Karel V
4. Een website
5. Een toneelstuk

Aan het eind van de lessenserie presenteert vervolgens iedere groep aan de klas het werk waar hij mee bezig is geweest.

- Les 1
In de eerste les houdt de leerkracht een klassikale inleiding. Het thema wordt geïntroduceerd door de leerkracht aan de hand van het filmpje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050127_beeldenstorm01. Daarna wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd door middel van vragen van de leerkracht Vervolgens wordt de klas verdeeld in 5 groepen van ongeveer 5 personen. Daarna krijgt iedere groep een teamkaart, waarop de opdracht staat uitgelegd (zie instructie leerlingen). De leerlingen beginnen aan hun opdracht.

- Les 2
De groepen vertellen kort aan elkaar waar ze mee bezig zijn. In de tweede en de derde les werken de leerlingen verder aan hun opdracht. Ze gaan zelf op zoek naar informatie via het internet en boeken die aanwezig zijn in de klas.

- Les 3 en 4
De leerlingen maken de opdracht klaar om te presenteren aan de rest van de klas. Deze presentatie wordt aan het einde van de les gehouden of in geval van tijdnood de volgende dag.

Bijlagen

Lesuitwerking met werkbladen

Link naar de les

Download de complete les: Lesvanhetjaar2008_POdef.pdf