De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Atlas Maior - Vensterles

Groep 5-8

الأطلس الكبير لبلو

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Weten de leerlingen dat er in de zeventiende eeuw een grote belangstelling was voor kaarten en atlassen.
 • Weten de leerlingen wanneer de Atlas Maior gemaakt is.
 • Weten de leerlingen door wie de Atlas Maior gemaakt is.
 • Kunnen de leerlingen vertellen wat de Atlas Maior bijzonder maakt.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • Atlas
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad De Atlas Maior

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Illustrator: Robert Damen

Informatieblokjes

 • Portret Willem Janszoon Blaeu (Wikimedia)
 • Portret Joan Blaeu (Wikimedia)
 • Foto Kaart van IJsland door Willem Jansz. Blaeu (Wikimedia)
 • Foto replica van De Batavia (Bataviawerf - Nationaal Scheepshistorisch Centrum/Jaap Roskam)
 • Afbeelding Wereldkaart uit de Atlas Maior (Amsterdam, Bijzondere Collecties)
 • Foto de 11-delige Atlas Maior in een luxe kastje (Amsterdam, Bijzondere Collecties)
 • Afbeelding model van drukpers (Wikimedia)
 • Foto globe Joan Blaeu (Wikimedia)

Werkblad

Iris Boter