De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Anne Frank - Vensterles

Groep 5-8

Anne Frank

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen wie Anne Frank was.
 • weten de leerlingen dat ze waarom Anne samen met haar ouders en zus moest onderduiken.
 • weten de leerlingen waar Anne ondergedoken zat en met wie.
 • weten de leerlingen dat Anne de oorlog niet heeft overleefd, maar dat ze door haar dagboek wereldberoemd is geworden.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van Anne Frank, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisafleveringen over Anne Frank.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over Anne Frank.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • Dirk van der Maat

Informatieblokjes

 • Foto van het dagboek van Anne Frank
 • Foto van een Davidster
 • Foto van het pand aan de Prinsengracht (Wikimedia)
 • Foto van de draaibare boekenkast (Foto Anne Frank Stichting)
 • Foto van de kamer van Anne (Anne Frank Stichting)
 • Foto van Otto Frank (© AFF Basel CH / AFS Amsterdam NL)
 • Foto van Edith Frank (© AFF Basel CH / AFS Amsterdam NL)
 • Foto van Margot Frank (© AFF Basel CH / AFS Amsterdam NL)
 • Foto van Peter van Pels (© Anne Frank Stichting Amsterdam)
 • Foto van Miep Gies (© AFF Basel CH / AFS Amsterdam NL)
 • Foto van voedselbonnen (Wikimedia)

Werkblad