De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Aletta Jacobs - Vensterles

Groep 5-8

Aletta Jacobs

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen Aletta Jacobs plaatsen op de tijdbalk.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Aletta de eerste Nederlandse vrouw was die officieel mocht studeren aan de universiteit.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Aletta de eerste vrouwelijke arts was in Nederland en wat haar verdiensten als arts zijn geweest.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen in eigen woorden uitleggen wat 'feminisme' is en dat Aletta in de eerste feministische golf een voorvechter voor het vrouwenkiesrecht was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat er ook een tweede feministische golf is geweest en kunnen ze de belangrijkste actiepunten daarvan benoemen.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • Gerard Vroon

Informatieblokjes

Werkblad