Aletta Jacobs - Vensterles

60 minuten Aletta Jacobs Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen Aletta Jacobs plaatsen op de tijdbalk.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Aletta de eerste Nederlandse vrouw was die officieel mocht studeren aan de universiteit.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Aletta de eerste vrouwelijke arts was in Nederland en wat haar verdiensten als arts zijn geweest.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen in eigen woorden uitleggen wat 'feminisme' is en dat Aletta in de eerste feministische golf een voorvechter voor het vrouwenkiesrecht was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat er ook een tweede feministische golf is geweest en kunnen ze de belangrijkste actiepunten daarvan benoemen.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Gerard Vroon

Informatieblokjes

Werkblad
Iris Boter